Bendrosios sąlygos

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Šis dokumentas reglamentuoja Pardavėjo ir Pirkėjo (kliento) abipuses teises, pareigas ir atsakomybę, taikomą perkant prekes internetu www.tikstiktau.lt

2. Tais atvejais, kai naudojamasi šia interneto svetaine, įskaitant prisijungimą prie jos ir joje esamų  prekių pirkimą, taikomos toliau nurodytos nuostatos ir sąlygos. Šios nuostatos ir sąlygos, kurios išdėstomos toliau, gali būti bet kuriuo metu pakeistos, apie tai nepateikiant jokio papildomo pranešimo.

ŠALYS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

1. Pardavėjas: MB Tiks tik tau , Baraginės g. 22, Baraginės k., Marijampolės sav., LT-69491, įmonės kodas: 305515886, el.paštas: info@tikstiktau.lt.

2. Pirkėjas (klientas) – tai asmuo, kuris interneto svetainėje lankosi arba  perkantis klientas.

3. Toliau tekste žodis „mes“, įskaitant ir jo formas kitais linksniais, reiškia Pardavėją, kuris yra prekių ir paslaugų savininkas, o žodis „jūs“, įskaitant jo formas kitais linksniais, reiškia asmenį, kuris šioje interneto svetainėje lankosi bei perkantis  klientas.

UŽSAKYMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

1. Pirkdamas prekes, Pirkėjas jas   įdeda į virtualų krepšelį.

2. Pirkėjas pateikia duomenis, kurių būtinai reikia tam, kad būtų galima įvykdyti užsakymą, t. y. vardą, pavardę, telefono numerį, pristatymo adresą ir pan.

3. Momentas, kai Pirkėjas įvykdo mokėjimą, laikomas sutarties sudarymo momentu.

4. Kai Pirkėjas el. paštu gauna užsakymo patvirtinimą, laikoma, kad Pardavėjas užsakymą priėmė.

5. Jei Pirkėjas nesumokėjo mokėtinų sumų, laikoma, kad užsakymas yra atšauktas.

6. Už prekes mūsų parduotuvėje galite atsiskaityti naudodamiesi atlikdami Opay arba mokėjimą bankiniu pavedimu .

7. Už prekių grąžinimą sumoka Pirkėjas. Prekių grąžinimo atveju visus banko mokesčius, susijusius su pinigų grąžinimu į Pirkėjo sąskaitą, sumoka Pirkėjas.

8. Jei Pirkėjas pateikė neteisingą informaciją arba netikslų adresą, jis įsipareigoja atlyginti Pardavėjui visas su pristatymu susijusias išlaidas.

KLIENTŲ APTARNAVIMAS

1. Jei jums iškilo kokių nors klausimų arba turite kokių nors su savo pirkiniu susijusių pastabų ar nusiskundimų, kreipkitės į mus el.paštu: info@tikstiktau.lt

2. Į pateiktus klausimus siekiame  atsakyti kaip galima greičiau.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR JŲ SAUGUMAS

1. Jūsų vardo ir pavardės, telefono numerio, prekių pristatymo adreso, el. pašto adreso ir duomenų apie mokėjimo būdą prašome tam, kad galėtume įvykdyti jūsų užsakymą.

2. Jūsų pateikti duomenys ir mums, ir ją apdorojantiems subjektams leis įvykdyti jūsų užsakymą bei suteikti mūsų paslaugas.

3. Taip pat gali būti, kad jums siųsime informaciją apie mūsų prekes, paslaugas ir išsamius duomenis apie nuolaidas.

4.Gali būti, kad siekdami toliau plėtoti ir tobulinti šią interneto svetainę, rengsime apklausas ir kitokiais būdais prašysime pateikti informaciją apie mūsų interneto svetainę bei joje esančias prekes.

5. Jei jūs nepageidaujate, kad rinkodaros tikslu būtų kreipiamasi į jus, atitinkamai apie tai praneškite mums el.paštu: info@tikstiktau.lt

6. Naudodamiesi šia interneto svetaine, jūs sutinkate, kad:

6.1. siekiant aptarti ar patikslinti jūsų užsakymą bei atsakyti į jūsų pateiktą klausimą, į jus būtų kreiptasi el. paštu arba telefonu;

6.2. būtina informacija būtų perduota siuntų gabenimo tarnybai tam atvejui, jei jai reikėtų su jumis susisiekti dėl jūsų užsakymo pristatymo.

7. Nusprendę pirkti mūsų interneto svetainėje, jūs pripažįstate, kad pritariate šioms Pirkimo taisyklėms, ir sutinkate, kad minėta informacija būtų pateikta siuntų gabenimo tarnybai, kuri tą informaciją gali saugoti apskaitos tikslu.

8. Užtikriname, jog bet kokia jūsų pateikta informacija bus tvarkoma laikantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo. Todėl jūsų asmens duomenų mes nei parduosime trečiosioms šalims, nei juos panaudosime tokiais tikslais, kurie būtų nesusiję su įmonės ir kliento santykiais.

9. Informacija, kurią jūs pateikėte mums, bus naudojama tokiais tikslais:

9.1. jūsų užsakymui išsiųsti;

9.2. pateikti siuntų gabenimo tarnybai duomenis apie pristatymo vietą ir jūsų duomenis susisiekti tam, kad reikalui esant, ji galėtų į jus kreiptis ir pasitikslinti, kad būtent jūs pateikėte užsakymą; taip pat tam, kad galėtų patvirtinti gavimą arba išspręsti kokias nors iškilusias problemas;

9.3. susirašinėti el. paštu ateityje dėl galimų pasiūlymų, kurie jums galėtų būti naudingi (tuo atveju, jei būtų gautas jūsų išankstinis sutikimas).

10. Bet kokie jūsų pateiktos informacijos elementai yra naudojami tik siekiant patvirtinti jūsų tapatybę ir operatyviai pristatyti užsakymą. Visi jūsų pateikti duomenys yra tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo. Toks tvarkymas nėra jūsų kreditingumo nagrinėjimas ir jis nepaveiks nei jūsų kreditingumo rizikos balo, nei paties kreditingumo.

APRIBOJIMAI IR DRAUDIMAI

1. Jokiomis aplinkybėmis negalima piktnaudžiauti šia interneto svetaine. Naudodamiesi šia interneto svetaine, jūs sutinkate:

1.1. kad nei versite, nei kurstysite padaryti nusikaltimą;

1.2. kad jokiais veiksmais, įskaitant įsibrovimus į duomenų bazę, duomenų iškraipymą, trukdymą kitiems naudotojams naudotis šia interneto svetaine, kitų naudotojų privatumo ar teisių negerbimą, neprašytos reklaminės ar rinkodaros medžiagos siuntimą ir bandymus pakeisti bet kokių tinklo ar prie šios interneto svetainės prisijungusių kompiuterių paslaugų programas, neardysite šios svetainės vientisumo; nei pateiksite, nei platinsite žalingą ar kenkėjišką turinį.

1.3. kad nesant išankstinio šios interneto svetainės savininko leidimo raštu, nekopijuosite, iš naujo nepaskelbsite ir nenaudosite jokio šios interneto svetainės turinio, vaizdų bei nuotraukų ir kad laikysitės visų autorių teisių apsaugos įstatymų.

2. Be to, mes negalime atsakyti už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl virusų ar kitų technologinių darinių, kurie jūsų kompiuteriui, įskaitant specifines programas, duomenis ar kitą jame esančią medžiagą, kai savanoriškai siunčiatės medžiagą iš šios arba su ja susietos kitos interneto svetainės.

3. Mes pasiliekame visas teises bet kada paversti neveiksnia bet kokią vartotojo paskyrą, jei įtariame, kad gali būti įvykdytas kenkėjiškas puolimas, arba jei manome, kad naudotojas pažeidė šias Pirkimo taisykles, įskaitant tiesioginį jų pažeidimą ir netinkamą naudojimą.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys dėl Pardavėjo ir Pirkėjo bendradarbiavimo arba su juo susiję, kurių negalima išspręsti Pardavėjo ir Pirkėjo derybomis per 14 darbo dienų nuo reikalavimo pateikimo dienos, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.